Het Elfenspel - Groep 7 en 8

Een gedicht maken en dit omzetten in een beeldend kunstwerk, dat is de bedoeling van het Elfenspel. Door middel van het spel worden er elf woorden gezocht en met behulp van deze elf woorden maken de kinderen een gedicht. Daarna wordt het Elfengedicht omgezet in een beeldend werk. Het vertalen van taal naar beeld is een interessante ontdekkingstocht!

Doel:
Door deze literatuur/ kunsteducatieles worden de kinderen van de bovenbouw spelenderwijs bewust gemaakt van wat woorden betekenen en welk gevoel ze opwekken als ze in een dichtvorm samen gebruikt worden.

Duur:
1,5 uur

Kosten:
97,50 euro

Voor te bereiden door de leerkracht:
Voor ieder kind een velletje kladpapier, potlood en stiften, een kartonnen pakje van bijvoorbeeld van een pakje appelsap, macaroni of vermicelli (niet te groot). En ieder kind dient te zorgen voor een tijdschrift waar in geknipt mag worden.